PRIVACY

Information

HelpdeskConditionsSchool holidaysGet to know usPrivacy

Uw privacy bij Holland-vakantiehuis BV

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u als klant of gebruiker van onze websites verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat uw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het erg belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Verantwoordelijke
Dit is de privacyverklaring van Holland-vakantiehuis B.V., de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die we via de volgende websites binnen krijgen:

 • www.wereldvakantiehuis.nl
 • www.wereldvakantiehuis.be
 • www.holland-vakantiehuis.nl
 • www.belgie-vakantiehuis.be
 • www.wadden-vakantiehuis.nl
 • www.kamermetontbijt.nl
 • www.kamersmetontbijt.nl

2. Hoe gebruikt Holland-vakantiehuis BV uw persoonsgegevens
In deze paragraaf vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor Holland-vakantiehuis BV uw persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard.

2.1 Gegevens die u deelt op het platform van Holland-vakantiehuis BV
Op onze websites hebben gebruikers de mogelijkheid om advertenties en andere gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een huurder of verhuurder, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

2.2 Het sturen van de nieuwsbrief
Wanneer u zich via de website heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres om u deze nieuwsbrief te mailen. U wordt dan automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Zo houden wij u graag op de hoogte van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. Het sturen van de nieuwsbrief is ofwel om aan uw inschrijving te voldoen, dus noodzakelijk om de ontstane overeenkomst tussen u en Holland-vakantiehuis BV uit te voeren, of omdat het in Holland-vakantiehuis BV gerechtvaardigd belang is om u te kunnen informeren over de diensten van Holland-vakantiehuis BV. Tenzij uw e-mailadres ook voor een van de andere in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden is verzameld of wordt gebruikt, anonimiseren wij uw e-mailadres direct nadat u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Bewaren wij uw e-mailadres voor andere doeleinden, dan zorgen we er uiteraard wel voor dat u de nieuwsbrief niet meer ontvangt.

2.3 Het beantwoorden van uw vragen of klachten en service mails
Vragen in verband over een bepaalde advertentie, aanvraag of andere opmerkingen of klachten kunt u ons mailen en aan onze klantenservice doorgeven. In dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vragen af te handelen, opnieuw contact met u te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van uw klacht of verzoek te kunnen ondernemen. Wij leggen vast op welke momenten wij via welk kanaal met u contact hadden, de reden van het contact en de betreffende inhoud van wat is besproken of de mails die zijn uitgewisseld. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren of deze zijn in het gerechtvaardigd belang van Holland-vakantiehuis BV om u nog beter van dienst te kunnen zijn. De gegevens die de klantenservice van u opslaat, worden 7 jaar bewaard.

2.4 Gegevens over uw bezoek aan en gebruik van Holland-vakantiehuis BV websites
Wanneer u onze websites bezoekt, wordt een aantal gegevens van u automatisch geregistreerd op onze server, zoals bijvoorbeeld welke webpagina's u bezoekt, de naam van uw computersysteem en type internetbrowser.

2.5 Marketing
Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Dit geldt ook voor onze adverteerders, het is ten strengste verboden de contactgegevens die onze adverteerders ontvangen via onze website door te verkopen aan derden.

2.6 Online gastenboek
Na verblijf in een accommodatie die op het platform van Holland-vakantiehuis BV wordt aangeboden kunt u een review plaatsen op onze website. Deze recensie is zichtbaar voor alle websitebezoekers. U wordt gevraagd om bij voorkeur uw volledige naam, maar in elk geval uw voornaam, en uw woonplaats bij de recensie te plaatsen omdat die informatie de betrouwbaarheid van de review enorm vergroot. Wij raden u aan goed op te letten dat u verder geen persoonlijke informatie in de recensie vermeldt. De plaatsing van een review is op basis van uw toestemming. Holland-vakantiehuis BV behoudt ook overigens het recht om reviews naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren. U kunt ons ook altijd verzoeken uw review weer te verwijderen, via de contactpagina. Reviews kunnen ook gebruikt worden in andere marketinguitingen van Holland-vakantiehuis BV.

3. Social Media
U kunt ervoor kiezen om informatie van onze website via social media te delen, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google en YouTube.. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met naam en interesses, zichtbaar kunnen worden voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina?s. Holland-vakantiehuis BV raadt u aan de privacyverklaringen van de betreffende social media partijen goed te lezen. Deze zijn namelijk van toepassing op de verwerkingen van uw persoonsgegevens door deze partijen.

4. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die inzicht geven in surfgedrag, zodat duidelijk wordt hoe Wereldvakantiehuis.nl ook in de toekomst zo goed mogelijk kan blijven functioneren. Dankzij cookies krijgt u bijv. relevante advertenties te zien. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies voor het meten van bezoekersaantallen, meten we de tijd dat mensen op onze website zijn maar krijgen we ook inzicht in hoe de bezoekers onze sites gebruiken. Die inzichten verwerken wij weer in verbetering van de website. Advertising cookies houden bij hoe vaak content is bekeken en voorkomen dat u te vaak de zelfde advertentie ziet. We gebruiken tevens cookies voor gepersonaliseerde advertenties (Google Adsense). Bekijk de Google privacy- en voorwaarden op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Cookies worden op uw eigen computer bewaard en onthouden o.a. instellingen en voorkeuren. Ze zijn altijd anoniem en bewaren dus nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens. U kunt cookies altijd verwijderen.

5. Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In deze Privacyverklaring zijn de verschillende door Holland-vakantiehuis BV gehanteerde bewaartermijnen opgenomen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren. U ontvangt dan uiteraard ook geen informatie meer van Holland-vakantiehuis BV over nieuwe huizen of andere interessante mailings.

6. Derde partijen
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is:

 • in het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om uw aanvraag te kunnen uitvoeren zoals IT dienstleveranciers en servicepartners;
 • om uw aanvraag voor een boeking uit te voeren, zo geven wij uw persoonsgegevens door aan de betreffende huiseigenaar. Huiseigenaren dienen zich ook aan toepasselijke privacywetten te houden bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Bovendien zijn zij aan Holland-vakantiehuis BV verplicht uw persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren en gebruiken;
 • voor het inschakelen van derden zoals Google, voor het analyseren van de gegevens over uw gebruik van de Holland-vakantiehuis BV website, voor het personaliseren van de website en communicatie en voor het plaatsen van Google Adsense advertenties om relevante advertenties te tonen.
 • De meeste van deze derde partijen zijn verwerkers en gebruiken uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van Holland-vakantiehuis BV. Deze partijen zijn voornamelijk in Nederland of binnen de EU gevestigd. Holland-vakantiehuis BV verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens door deze derde partijen regelt.

Alleen wanneer Holland-vakantiehuis BV hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten. Wij wijzen u erop dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben, waarmee zij dergelijke verstrekkingen af kunnen dwingen. Holland-vakantiehuis BV stelt zich niet aansprakelijk voor de implicaties van dergelijke overdracht van persoonsgegevens en daaraan gerelateerde vereiste informatie.

7. Beveiliging
Holland-vakantiehuis BV vindt een goede beveiliging van uw persoonsgegevens van groot belang. Holland-vakantiehuis BV heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen. Voor u is dit onder meer zichtbaar door het slotje dat in uw browser verschijnt bij het maken van een boeking. Ook medewerkers van Holland-vakantiehuis BV of door Holland-vakantiehuis BV ingeschakelde derde partijen zullen alleen toegang krijgen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken. Verder raden wij u aan bij het aanmaken van uw beheeraccount een zo veilig mogelijk wachtwoord te kiezen, dit geheim te houden en regelmatig te vernieuwen. Uw wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen.

8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht uw volledige gegevens, zoals geregistreerd bij Holland-vakantiehuis BV, in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn. U dient overigens zelf uw gegevens, zoals die zijn opgeslagen in uw account, aan te passen, mochten deze in de tussentijd wijzigen. Verder heeft u onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Holland-vakantiehuis BV, en het recht om Holland-vakantiehuis BV te vragen uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde partij te verstrekken.

Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, meldt u zich dan eenvoudig af via de afmeldlink in de voettekst van onze mail.

9. Contact opnemen met Holland-vakantiehuis BV
Voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt gevraagd worden een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ook voor overige vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, deze Privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze website kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geŘpdatet door Holland-vakantiehuis BV. De aangepaste Privacyverklaring kunt u vinden op onze website met een duidelijke vermelding dat het om een nieuwe versie gaat. Voor zover wij over uw e-mailadres beschikken, zullen wij u bij belangrijke wijzigingen via e-mail hier over informeren.

Holiday houses with high discounts?

Sign up now for our newsletter!

Your benefits when using cookies

Cookies are small text files that give insight into surfing behaviour, so it becomes clear how Wadden-vakantiehuis.nl can continue to function as good as possible in the future. Thanks to cookies you can see for example relevant advertisements. We also use analytical cookies to measure the number of visitors, we measure the time people spend on our website but we also gain insight into how visitors use our sites. We use these insights to improve the website. Advertising cookies keep track of how often content is viewed and prevent you from seeing the same advertisement too often. We also make use of personalised advertisements from Google. See Google's privacy and conditions at: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Cookies are stored on your own computer and remember, among other things, settings and preferences. They are always anonymous and will never contain your name, address, age or other personal information. You can always remove cookies.

We use cookies to ensure that you enjoy the best experience using this website. By continuing we will assume that you understand and accept our policy on cookies.